czwartek, 27 września 2012

Danowskie


Wieś w powiecie augustowskim w gminie Nowinka, znajdująca się nad jeziorami Blizno i jeziorem Blizienko. Typowa miejscowość Turystyczna w tym regionie. Znajdują się tutaj gospodarstwa agroturystyczne.

środa, 26 września 2012

Jezioro Tobołowo


Powierzchnia jeziora to 87 ha; maksymalna szerokość 500m; długość 2,8 km; głębokość  9,5 m. Strumień łączy je z jeziorem Blizienko. Tobołowo ma urozmaiconą linię brzegową, wysokie brzegi tworzą liczne zatoczki. Od wschodu porasta je las, a od zachodu przylegają do nich domy i zabudowania Kopanicy i Tobołowa.

Jezioro Blizno


Jezioro położone w Puszczy Augustowskiej w gminie Nowinka. Jezioro Blizno zalicza się do jezior rynnowych. Na jeziorze znajdują się 3 wyspy. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta. Brzeg na ogół stromy i suchy z dość ubogą roślinnością. Otoczenie jeziora stanowią głównie lasy – ponad 60 % zajmują bory sosnowe. Reszta to użytki rolne. W południowo-zachodniej części zbiornika wypływa rzeka Blizna. Na wschodzie Blizno połączone jest poprzez niewielki ciek z jeziorem Blizienko. Na północnym brzegu położone są wsie Ateny i Walne na wschodnim Danowskie. Powierzchnia – 238,5 ha; głębokość maksymalna – 28 m; głębokość średnia – 10 m; długość – 4,9 m.

wtorek, 25 września 2012

Rezerwat Przyrody - "Kukle"

Rezerwat torfowo-leśny, utworzony w 1983 roku w celu ochrony naturalnych ekosystemów leśnych, torfowiskowych i wodnych. Położony jest na terenie gminy Giby, w lasach obrębu i Nadleśnictwa Pomorze, 6 km na wschód od Gib. Rezerwat zajmuje powierzchnię 313,54 ha. Obejmuje pięciokilometrowy odcinek rzeki Marycha i całą jej dolinę. Żyją tutaj Bobry.

Rezerwat Przyrody - "Brzozowy Grąd"

Rezerwat florystyczny, utworzony 1963 roku dla ochrony stanowiska obuwika pospolitego. Powierzchnia rezerwatu wynosi0,08 ha. Rezerwat Brzozowy Grąd obejmuje niewielką wysepkę na jeziorze Studzieniczne. Liczne są tutaj zioła. Gatunkiem dominującym jest turzyca zaostrzona Carex acutiformis.

MonkinieWieś w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka. Miejscowość turystyczna, znajdują się tutaj gospodarstwa agroturystyczne. Obok znajdują się wsie Bryzgiel, Krusznik Danowskie.

Rezerwat Przyrody - "Stara Ruda"


Rezerwat leśno-torfowiskowy, utworzony w 1980 roku. Położony jest w obrębie i Nadleśnictwie Augustów, 7 km od Augustowa. Zajmuje powierzchnię 83, 15 ha. Obejmuje on górną część zatorfionej doliny, w górnym jej fragmencie występują liczne źródła dające początek strumieniowi o nazwie Rudawka, wpadającemu do jeziora Staw-Sajenek. Spotyka się tutaj między innymi zimorodka, oraz z drapieżnych bielika. Występują tu sarny, jelenie, dziki, lisy, jenoty i inne.

poniedziałek, 24 września 2012

AtenyWieś Ateny jest położona na północnej krawędzi jeziora Blizno. Założył ją kupiec z Augustowa - Gerszon Ateński w połowie XIX wieku. Swą oryginalną nazwę wieś właśnie uzyskała od jego nazwiska. Obecnie jest to modne miejsce letniskowe, z dużym osiedlem willowym i letniskowym, miejsce na urlop i wypoczynek w otoczeniu Puszczy Augustowskiej. Doskonałe położenie między jeziorem Wigry i jeziorami augustowskimi, jeziorem Białe i jeziorem Studzieniczne. Niedaleko też znajduje się dolina Rospudy i jezioro o tej samej nazwie.

niedziela, 23 września 2012

Rezerwat Przyrody - "Perkuć"Rezerwat wodno-torfowiskowo-leśny, utworzony w 1970 roku na powierzchni 64,5 ha, powiększony do 209,82 ha w 1985 roku.. Położony jest w środkowej części  Puszczy Augustowskiej w obrębie i Nadleśnictwie Płaska, na terenie gminy Płaska, 2 km na wschód od wsi Płaska i 22 km od Augustowa. Obejmuje lasy, torfowiska i jezioro Kruglak z bogatą i interesującą roślinnością wodną. Na terenie rezerwatu znajduje się jedna z najpiękniej położonych śluz Kanału Augustowskiego, śluza Perkuć.

Rezerwat Przyrody - "Mały Borek"

Utworzony w 1959 roku, dla zachowania borów sosnowych. Położony jest w obrębie i Nadleśnictwie Płaska, na terenie gminy Płaska, 3 km na południowy wschód od wsi Płaska i 23 km od Augustowa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 90,5 ha. Obejmuje on bory świeże i wilgotne z dorodnym drzewostanem sosnowym z dużą domieszką świerka. Rosnące tutaj sosny mają 100 i więcej lat.

sobota, 22 września 2012

Stańczyki - Mosty


Mosty w Stańczykach są jednymi z najwyższych w Polsce. Długość - 200m i wysokość 36,5m. Konstrukcja żelbetowa, pięcioprzęsłowa o równych 15m łukach. Architektura charakteryzuje się doskonałymi proporcjami a filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach w Pont du Gard. Stąd nazwa - 'Akwedukty Puszczy Rominckiej'.