wtorek, 23 października 2012

Rezerwat Przyrody-"Jezioro Hańcza"


Rezerwat wodno-krajobrazowy, utworzony w roku 1963. Celem jego powołania jest ochrona najgłębszego jeziora w Polsce. Jego maksymalna głębokość to 112 m. Rezerwat położony jest na terenie gminy Przerośl, 24 km na północ od Suwałk. Powierzchnia rezerwatu wynosi 304 ha.Obejmuje jezioro wraz z otaczającą skarpą. Jezioro Hańcza położone jest na wysokości 227 m n.p.m.

Listopad 2014

poniedziałek, 15 października 2012

Rezerwat Przyrody-"Bobruczek"


Rezerwat faunistyczny utworzony w 1961 roku. Celem jego powołania jest ochrona bytowania bobrów. Powierzchnia rezerwatu wynosi 0,9 ha. Rezerwat położony jest na terenie gminy Puńsk. Obejmuje małe jeziorko otoczone szerokim pasem szuwaru trzcinowego z nielicznymi krzakami wierzby szarej, będącej pokarmem bobrów.

piątek, 12 października 2012

Rezerwat żubrów-"Wolisko"


Kontakt telefoniczny 874217074. Zwiedzanie i podglądanie karmienia od 9:00-11:00; 16:00-18:00.

Pierwsze żubry do zagrody w Wolisku zostały przywiezione w 1956r. W 1969r. rozpoczęto wymianę żubrów na czystej krwi tj. białowieskie. W trakcie remontu ogrodzenia w 1977r. żubry uciekły poza ogrodzenie do lasu i wówczas zaczęła się hodowla na wolności. W okresie letnim na terenie byłego Ośrodka Hodowli Żubrów  funkcjonuje zagroda pokazowa z pomostem widokowym (7 ha, na których co roku, w tym okresie zamyka się kilka żubrów). Co roku się je wymienia. Turyści przez cały rok mogą oglądać te zwierzęta w pokazowej zagrodzie, która na wiosnę 2012 została wyremontowana. Wolisko jest drugim pod względem liczebności stadem tych zwierząt w Polsce. Obecnie w Puszczy Boreckiej jest około 100 żubrów.

Na zdjęciach cztero i pięcio - latki
Dorosły samiec żubra waży od 440 do 920 kg. Samica od 320 do 640 kg. Żubry mają dobry wzrok i węch. W okresie letnim tworzą grupy składające się z krów powyżej 4 roku życia i młodzieży. Przewodniczką stada jest zazwyczaj krowa z cielakiem. Byki natomiast przeważnie większą część roku bytują samotnie.

środa, 10 października 2012

Mołowiste

Wieś w powiecie augustowskim w gminie Płaska. Jest to typowa w tych okolicach miejscowość turystyczna.  Położona nad Jeziorem Serwy. Znajdują się tutaj gospodarstwa agroturystyczne. 

Park Krajobrazowy Puszczy Boreckiej
Puszcza Borecka leży na Pojezierzu Mazurskim i obejmuje część Pojezierza Ełckiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Powierzchnia Parku wynosi około 24.003 ha, a otulina 7.404 ha. Lasy zajmują powierzchnię około 17.253 ha, jeziora 1.512 ha, a pozostała powierzchnia to grunty orne i użytki zielone. Obszar ten leży na terenie gmin: Banie Mazurskie, Kruklanki, Pozezdrze i Świętajno. W Puszczy Boreckiej występują Żubry. Uczyniono tu pokazowy rezerwat. W całej Puszczy Boreckiej żyje ich tutaj około 100 sztuk.

wtorek, 9 października 2012

Rezerwat Przyrody-"Cmentarzysko Jaćwingów"

Rezerwat archeologiczny. Został utworzony w roku 1959. Jego celem powołania jest ochrona lasu z cmentarzyskiem Jaćwingów. położony jest na terenie gminy Suwałki, na północ od wsi Szwajcaria, 5 km od Suwałk. Powierzchnia Rezerwatu wynosi 4,1 ha. Znajduje się tutaj kilkanaście kurhanów pochodzących z II-VI w. n.e..

Wyżarne


Niewielka wieś, która liczy kilka domów w powiecie augustowskim, w gminie Lipsk. Jest pięknie położona, leży bowiem w Puszczy Augustowskiej. To bardzo ciche i spokojne miejsce. 

poniedziałek, 8 października 2012

Rezerwat Przyrody-"Ostoja Bobrów Marycha"

Rezerwat faunistyczny, utworzony w 1960 roku. Jego celem jest ochrona miejsc rozrodu bobra europejskiego Castor fiber. Rezerwat położony jest nad rzeką Marychą, na terenie gminy Krasnopol. Powierzchnia rezerwatu wynosi 208,5 ha. W rezerwacie żyje kilka rodzin bobrów.


niedziela, 7 października 2012

Krasne
Kiedyś pospolity widok

Wieś, w powiecie augustowskim, w gminie Lipsk. Położona jest w Puszczy Augustowskiej. Mieszkający tutaj rolnicy uprawiają ziemię i utrzymują się z chowu krów.

czwartek, 4 października 2012

Rezerwat Przyrody-"Wiłkokuk"
Rezerwat torfowiskowo-leśny. Położony jest na terenie gminy Giby, w odległości 4 km na południowy wschód od wsi Giby. Rezerwat obejmuje jezioro Wiłkokuk oraz przylegający rozległy kompleks torfowisk wraz z lasami występującymi na glebach torfowych i mineralnych. Występuje tu szereg gatunków rzadkich, wśród których jest aż 21 podlegających ochronie gatunkowej, w tym 13 z rodziny storczykowatej. Tu spotyka się rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia i rzadziej wątlika błotnego Malaxis paludosa.