poniedziałek, 31 marca 2014

"Kaczka Krzyżówka"


Nad "Kanałem Bystrym".

Bulwar wzdłuż "Kanału Bystrego"
Robota Bobra po drugiej stronie Kanału, od strony działek.

Bulwar zrobiony i oddany do użytku mieszkańców Augustowa i nie tylko, bo turystów w 2013 roku. Odcinek od mostu na ulicy 29-go Listopada do mostu na trasie do Lipska.