środa, 7 czerwca 2017

Zygmunt August


Zygmunt August II – Król Reformator

Urodził się 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie. Zmarł 7 lipca 1572 roku w Knyszynie. Żył więc 52 lata. Był synem Zygmunta Starego i Bony Sforzy księżniczki mediolańskiej. Ostatni z Jagiellonów po mieczu, a nie po kądzieli. ( po mieczu oznacza linię męską z ojca, a po kądzieli oznacza linię żeńską, czyli z matki). W wieku 9 lat został wyniesiony do rangi Wielkiego Księcia Litewskiego, jak również do rangi Króla Polski. W wieku 10 lat, tj. w roku 1530 został ukoronowany na Wawelu na polskiego monarchę. Tak więc razem z ojcem panował wspólnie przez dziewiętnaście lat na Litwie i osiemnaście w Polsce. Jego ojciec bowiem zmarł w 1548 roku. Królewicz, bo tak go byśmy mogli jeszcze wtedy nazwać otrzymał gruntowne wykształcenie pomimo, iż nie kształcił się na żadnej uczelni. Znał kilka języków, a włoskim posługiwał się biegle. Miał zamiłowanie do przyrody i sztuki (lubił przebywać na łonie natury, polować). Może dlatego jest lubiany przez historyków i pasjonatów sztuki pięknej.

Zygmunt August w wieku 23 lat, czyli w roku 1543 ożenił się nie z własnej woli, ale za sprawą rodziców z Elżbietą Habsburżanką. To małżeństwo nie było udane. Zresztą młodzi nie przepadali za sobą. Elżbieta miała wrodzoną epilepsję i lekki garb. W roku 1545 Elżbieta umiera. Jeszcze za życia żony w roku 1544 rodzice Zygmunta wysyłają go na Litwę, aby uczył się królowania. Warto podkreślić, iż tutejsze tereny na których jest położony Augustów w tamtych czasach należały do Litwy. Dopiero po Unii Lubelskiej, której inicjatorem zresztą był Zygmunt August - Reformator już wtedy – województwo podlaskie przeszło do Polski.

Na Litwie młody Zygmunt poznaje i zakochuje się w Barbarze Radziwiłłównie. Zygmunt z Barbarą pobierają się potajemnie 1547 roku. Ich małżeństwo nie jest aprobowane przez jego matkę Bonę i przez szlachtę. Matka uważa, że to dyshonor dla dynastii i polityki zagranicznej, a szlachta, że żeni się z poganką. W przeciwieństwie do małżeństwa z Elżbietą to małżeństwo było udane i opierało się na prawdziwych uczuciach. I właśnie w tym okresie mogły mieć miejsce legendy o powstaniu Augustowa i z pewnością miały miejsce! Krążą dwie legendy o powstaniu miasta. Jedna z nich mówi o tym, że król podczas polowania zabłądził w Puszczy, gdzie znalazł schronienie u gościnnego mieszkańca tych terenów. Druga opowiada o pierwszych spotkaniach króla Zygmunta II Augusta i Barbary Radziwiłłówny w augustowskich lasach. Faktem jest, że król Zygmunt II August zachwycił się tymi terenami i postanowił założyć tu miasto.

17 maja 1557 r. Augustów otrzymał prawa miejskie magdeburskie. Augustów swoją nazwę i herb (w którym widnieją splecione ze sobą inicjały S.A. – Sigismundus Augustus) zawdzięcza swojemu założycielowi – ostatniemu królowi z dynastii Jagiellonów.


Zygmunt August Królem Reformatorem stał się w roku 1562. Dziś znamy go z reform egzekucyjnych, Unii Lubelskiej, utworzenia floty morskiej, czy urzędu komisji morskiej. Był też tolerancyjny religijnie. Za jego rządu jakieś 90 procent osób w sejmie była protestantami.