wtorek, 22 października 2013

Plewki

Wieś założona 1562 roku przez księcia Albrechta w wyniku nadania 150 włók Jerzemu von Diebesowi. W XVI wieku wybudowano w Plewkach młyn. W XVII i XVIII wieku dwór znajdował się w rękach szlacheckiej rodziny Czechańskich. Do początków XIX wieku Plewki były wsią szlachecką. Około roku 1740 powstała szkoła . Plewki przed drugą wojną światową liczyły 485 mieszkańców. Plewki znajdują się jakieś 16 kilometrów od Olecka i około 26 kilometrów od Suwałk. Biegnie tutaj linia


schronów fortyfikacji Prus Wschodnich.