wtorek, 23 sierpnia 2011

Śluza Paniewo


Dziewiąta śluza na Kanale Augustowski (licząc od Biebrzy). Jedyna dwukomorowa śluza na kanale na terenie Polski. Wybudowana w latach 1826-1828 przez Michała Horaina. Została zniszczona w czasie II wojny światowej. Po wojnie wyremontowano śluzę w latach 1947-1948, 1951 uszczelnianie gruntu; 1953-1954 wymiana drewnianej podłogi na żelbetową, wypełnienie betonem, drenaż wzdłuż ścian; 1970 próba ratowania budowli zastrzykiem betonu; 1973-1979 śluza została całkowicie rozebrana, następnie została całkowicie odbudowana z zastosowaniem współczesnych materiałów i technik, lecz z zachowaniem oryginalnego wyglądu i systemu obsługi. Położenie 61 kilometr kanału; różnica poziomów 6,30 m; długość 88m; długość użytkowa pierwszej komory 41,41m; długość użytkowa drugiej komory 43,64m; szerokość 6 m; wrota drewniane.

Śluza SwobodaSiódma śluza na Kanale Augustowskim (licząc od strony Biebrzy). Położona jest pośród Puszczy Augustowskiej nieopodal jeziora Studzieniczne. Wybudowana w latach 1826-1827 przez ppł. inż. Jana Pawła Lelewela. Nowy system poruszania wrót nie sprawdził się i został przez jednego z póżniejszych śluzowych zdemontowany i zastąpiony oryginalnym systemem dyszli. Położenie: 47,4 kilometr kanału; różnica poziomów 1,8 m; długość 45,80 m; Szerokość 6 m; wrota metalowe.