poniedziałek, 4 lipca 2011

KANAŁ AUGUSTOWSKI – „Dzieło ludzkie – przecinające przepiękną krainę opiewającą swojego Stwórcę”.


TROCHĘ HISTORII

Powodem budowy tej drogi wodnej były pruskie restrykcje gospodarcze uniemożliwiające spławianie polskich towarów Wisłą do Gdańska. W 1823 r. restrykcje spowodowały wojnę celną pomiędzy Prusami, a stroną polsko-rosyjską zakończoną pomyślnie dla Królestwa dopiero w 1825 r. Prace budowlane rozpoczęto w 1825 r. Około 1839 roku zakończono budowę Kanału. Przy budowie pracowało w okresach najintensywniejszych prac 6-7 tysięcy osób. Byli to ludzie różnych narodowości oraz okoliczni chłopi. To piękny przykład. Ludzie potrafią się więc zjednoczyć i pomimo różnic kulturowych, narodowościowych zmierzać do wspólnego celu.
Kanał pięknie wkomponował się w naturalny krajobraz i wraz z nim tworzy niezapomniane naturalne obrazy. Wielu z niecierpliwością czeka na okres, kiedy droga wodna na Białoruś będzie w pełni drożna, a pod panowaniem Królestwa Bożego zostaną usunięte granice państwowe i ludzkość będzie żyła, jak jedna wielka miłująca się rodzina.

POŁOŻENIE

Kanał Augustowski łączy Biebrzę z Niemnem. Wykorzystane zostały jeziora augustowskie oraz doliny dwóch rzek – Netty i Czarnej Hańczy. Łączna długość Kanału wynosi 102 km z czego 80 km na terytorium Polski, 18 na terytorium Białorusi, a 3,4 km stanowi odcinek graniczny. Kanał ma 18 śluz, z czego w Polsce jest 14 śluz. Umożliwiają one pokonanie różnicy poziomów wynoszącej 54,04 m. Na szlaku Kanału Augustowskiego znajduje się 12 jezior: „Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Serwy, Studzieniczne, Białe, Necko, Rospuda i Sajno”. Szlak wodny Kanału tworzy: 45 km sztucznych przekopów, 35 km uregulowanych koryt rzecznych i 22 km jezior. Większa część trasy wodnej jest zatopiona w wielkim kompleksie leśnym zwanym Puszczą Augustowską. Jego część składająca się z ponad 1100 km kwadratowych znajduje się w Polsce i około 500 km kwadratowych znajduje się na Białorusi. Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z Puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio z nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów leśnych Europy.

Są tu sarny, jelenie, łosie, zające, wilki, rysie, lisy, borsuki, jenoty, kuny, bobry. Ogółem mieszka tu 46 gatunków ssaków. Bogaty jest też świat wodnych, leśnych i łąkowych ptaków. Takich, jak: „orły bieliki, orliki krzykliwe, rzadkie orliki grubodziobe, błotniaki, myszołowy, kruki, kanie rude, czaple, żurawie, kormorany, czarne bociany, głuszce; nie sposób wymienić całego bogactwa ponad dwustu gatunków. Ostatnio trwają prace nad odtworzeniem w Puszczy Augustowskiej populacji orła przedniego, w czym prym wiedzie Nadleśnictwo Rajgród. Wypuszczonemu orłowi nadano  imię "Grom".W strefie przylegającej do Kanału grupują się rezerwaty krajobrazowe, florystyczne i ornitologiczne: Rezerwat Kalejty, Słynna dolina Rospudy ze swoimi rozlewiskami, czy też unikatowy Park Biebrzański. Zatem Kanał Augustowski, jako dzieło rąk ludzkich przecina wspaniały i piękny zakątek naszej ziemi i domu, który tętni życiem i oddaje chwałę swemu Stwórcy. Osoby pragnące nasycić swoje zmysły estetyczne mają tu więc swoje pole do popisu, a doceniający walory przyrodnicze znajdują tutaj swoje perły uczynione przez Kochającego Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz