sobota, 8 listopada 2014

"Kamienna Stara"
Wieś w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka. Niegdyś bardzo licznie zamieszkana, dziś wiele domostw opuszczonych.

Wiatrak z 1910 rokuczwartek, 17 lipca 2014

"Nurogęś - nietypowa kaczka"

Populacja nurogęsi sięga w kraju około tysiąca par. Zdjęcie zrobione na Kanale Bystrym. Jak sama nazwa mówi jest znakomitym nurkiem. Ciekawie polują grupowo na małe rybki. Polowanie to współpraca i umiejętne zaganianie ryb.