czwartek, 17 lipca 2014

"Nurogęś - nietypowa kaczka"

Populacja nurogęsi sięga w kraju około tysiąca par. Zdjęcie zrobione na Kanale Bystrym. Jak sama nazwa mówi jest znakomitym nurkiem. Ciekawie polują grupowo na małe rybki. Polowanie to współpraca i umiejętne zaganianie ryb.